Vilnaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas su priestato statyba

Vilnaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas su priestato statyba

2018-2020m.

Vilnaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas su priestato statyba

2018-2020m.